Arbitrage: Spelregels

Spelregels & wijzigingen

Alle spelregels zijn te vinden op de site van de bond: http://www.knkv.nl/competitie/regelgeving/spelregels/. Heb je de kennis van de spelregels en wil je ze testen of wil je oefenen, dat kan op www.korfbalmasterz.nl. Onderaan de pagina staat meer informatie over dit initiatief van de KNKV.
 
Dit jaar zijn er ook weer een paar spelregelwijzigingen. Hieronder staan de twee belangrijkste:
 
  • Hinderen bij een spelhervatting

Tot op heden werd dit onderscheid als volgt aangegeven: passief hinderen: een speler stelt zich – om te voorkomen dat de bal snel in het spel wordt gebracht - zo dicht mogelijk op bij de nemer van de spelhervatting. ... actief hinderen: een speler probeert met één of beide opgestoken en/of bewegende armen of met een bewegend lichaam het werpen van de bal te bemoeilijken.

De begrippen passief en actief hinderen zijn op basis van de opgedane ervaringen nu verduidelijkt.

Bij passief hinderen is het element “binnen armlengte” geïntroduceerd. Het is nu eenvoudiger meetbaar of er al dan niet sprake is van passief hinderen. Een tegenstander dient dus buiten armlengte te blijven. Dit is een uitbreiding ten opzichte van de bestaande regeling. Onder “passief hinderen” vallen nu dus zowel “te dichtbij staan”, dus binnen armlengte zonder nader doel, als “te dichtbij staan”, dus binnen armlengte met als doel de nemer van de spelhervatting te provoceren ( “neus tegen neus”, verbale uitingen, gezichtsuitdrukking e.d.). Bij actief hinderen beweegt een tegenstander, die passief hindert, tevens één of beide armen of het lichaam. Opgemerkt zij daarbij dat “het lichaam” niet nader is gedefinieerd in de spelregel.

  • Schieten bij de F-jeugd:

Wanneer een speler/speelster op de korf heeft geschoten en zelf de bal weer vangt, mag hij/zij niet nog een keer schieten, maar moet de bal eerst weer gespeeld worden.

 
Korfbalmasterz
 
Dit jaar is er vanuit de bond een gratis spelregelcursus met spelregelbewijs. Binnenkort komt hier meer informatie over. Voor de geïnteresseerden is er nu al de mogelijkheid om te oefenen en je spelregelkennis te testen via www.korfbalmasterz.nl.
 
 
 
 

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS