Invalbepalingen

Op deze pagina staan de invalbepalingen die voor alle doelgroepen en dus alle teams van SKF van toepassing zijn.

Het wedstrijdsecretariaat bepaalt op basis hiervan wekelijks welke invallers en reserves voor de verschillende teams benaderd worden. Uiteraard is er altijd ruimte voor overleg, maar het voorkomt veel discussie als we een aantal gezamenlijke uitgangspunten hanteren. Die hebben we nu!

Het is niet mogelijk alle situaties die kunnen voorkomen in een dergelijk document te beschrijven, uitzonderingen zullen blijven bestaan. In geval van twijfel of discussie wordt een beslissing genomen door de TC-coördinator van de betreffende doelgroep.

Download het document.

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS