Belangrijk nieuws Verenigingswerk

06-03-2018

De laatste tijd krijgen we veel vragen over het Verenigingswerk van diverse leden. Ook zien we dat teams moeite hebben met het invullen van het Verenigingswerk en in sommige gevallen verstek laten gaan. Al met al een situatie die we niet wenselijk achten. Je wilt als team immers niet graag zonder scheidsrechter staan of zonder barbezetting wanneer je na je training snakt naar wat vocht.

De basis van de huidige opzet van het Verenigingswerk is ongeveer twee jaar geleden ontstaan doordat voor enkele vrijwilligerstaken (m.n. zaal- en velddiensten) geen invulling gevonden kon worden. Later zijn hier ook taken als fluiten, bardienst en schoonmaken aan toegevoegd. Ondanks een wat stroeve start heeft de opzet van het Verenigingswerk tot voor kort heel goed gewerkt, maar staat dit nu onder druk, gezien de moeite die het invullen van het Verenigingswerk soms kost.

Het is hopelijk voor iedereen bekend dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan en gelukkig hebben we er veel. Als vereniging mogen we daar heel blij mee zijn, maar toch komen we handjes tekort. Het Verenigingswerk loste dit tekort op, maar zoals gezegd staat dit onder druk. Daarom hebben we als bestuur besloten dat we moeten zoeken naar een oplossing hiervoor. We willen daarom een onderzoek starten om te bepalen op welke wijzen we dit probleem op kunnen lossen en hebben ons als doel gesteld voor de zomervakantie met een plan te komen welke vanaf het seizoen 2018-2019 in zal gaan. 

Totdat er een nieuw plan is, kunnen we het ons echter niet veroorloven om te minderen of stoppen met het Verenigingswerk. Daarom zal komende tijd gewoon de uitvraag gedaan worden voor het inschrijven op het verenigingswerk voor het voorjaar. We willen elk team en elk lid nogmaals vragen om met je team te zorgen dat alles weer ingevuld wordt voor de laatste maanden van het seizoen. Ook ouders van jeugdleden willen we vragen hier actief aan bij te dragen, want als meer mensen meedoen, wordt de ‘last’ voor iedereen lichter! We hebben helaas geen andere mogelijkheid, wanneer teams de toegewezen taken niet invullen, dan over te gaan tot het nemen van maatregelen.

We rekenen er op dat het niet nodig is dat het zo ver komt, en gaan ondertussen aan de slag met het oog op het nieuwe seizoen. We gaan voor het nieuw te maken plan een werkgroep oprichten en zoeken hiervoor nog enthousiastelingen die hieraan een bijdrage willen leveren komende maanden. Heb je interesse laat dat dan weten aan mij of één van de andere bestuursleden.

Samen Kunnen we het Fiksen!

Namens het bestuur,

Wouter ten Caat
Voorzitter SKF


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS