Evaluatie Verenigingswerk voor ouders

01-06-2019

In januari 2019 is SKF begonnen met verenigingswerk voor ouders. Dit betekent concreet dat per jeugdteam een klein aantal aantal kantinediensten en veld/zaaldiensten aan de ouders wordt toegewezen. Er hebben regelmatig berichten op de website van SKF gestaan en er is een informatieavond voor ouders georganiseerd waar ruim 30 ouders hebben gehoord en gezien wat deze verenigingswerkzaamheden inhouden.

In de SKF-enquête die enkele weken geleden verspreid is, is aan de ouders van jeugdleden gevraagd wat zij van het verenigingswerk voor ouders vinden. Maar liefst 86 ouders hebben de enquête ingevuld. Deze ouders gaven aan behoorlijk tevreden te zijn over het verenigingswerk: gemiddeld een 3,5 op een 5-puntsschaal. Ouders die al een keer verenigingswerk gedaan hebben zijn gemiddeld gezien meer tevreden over het verenigingswerk (3,7) dan ouders die nog geen verenigingswerk gedaan hebben (3,2).

De volgende punten worden goed gevonden:

-          Dat ouders bij SKF betrokken worden;

-          Dat iedereen zijn/haar steentje moet bijdragen;

-          Dat ouders de taken zelf kunnen verdelen.

De volgende punten verdienen volgens ouders nog aandacht:

-          Tijdiger communicatie over de inhoud en de planning van het verenigingswerk;

-          Vrijstelling geven aan ouders die al vrijwilligerswerk voor SKF doen;

-          Een aantal ouders vindt het verplichte karakter van het verenigingswerk vervelend en zou het verenigingswerk bijvoorbeeld liever willen afkopen. Andere ouders vinden juist dat SKF strenger moet zijn als ouders geen verenigingswerk willen doen.

Om de communicatie over het verenigingswerk voor ouders te verbeteren, wil SKF aankomend seizoen met teamouders gaan werken. In de enquête hebben al 18 ouders aangegeven hier belangstelling voor te hebben. Het is de bedoeling dat de communicatie over het verenigingswerk dan via deze ouders verloopt en niet langer via de jeugdtrainers.

SKF werkt hard aan het zo goed mogelijk organiseren van het verenigingswerk voor ouders. De resultaten van de enquête dragen hieraan bij. Wij danken daarom alle ouders voor het geven van hun mening.

 


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS