Incasso wedstrijdshirt

01-12-2018

Deze week is de incasso voor het wedstrijdshirt voor alle spelende leden uitgevoerd. In de omschrijving van de incasso staat facturering SKF.

Zoals bekend betalen alle spelende leden een jaarlijkse bijdrage voor het in bruikleen hebben van het shirt. Voor de jeugd bedraagt deze 5 euro, voor senioren 7,50. Een machtiging voor die incasso is afgegeven bij het tekenen van de bruikleenovereenkomst. Mochten er vragen zijn over deze incasso, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS