Inzameling oud papier en cartridges stopt

16-05-2019

Al jaren zamelen wij als vereniging oud papier in. In het verleden bracht ons dit ons een substantieel bedrag op. In dit bedrag zat dan wel een redelijke subsidie van de Gemeente Veenendaal.

De inzamelkosten voor oud papier zijn sterk gestegen en de vergoedingen zijn gedaald. Op dit moment moet de gemeente voor elke ton ingezameld oud papier €60,- betalen en daarnaast nog €40,- vergoeding aan inzamelende verenigingen. De kosten en baten wegen niet meer tegen elkaar op. Het college van B&W Veenendaal wil derhalve de oud papiervergoeding niet verlengen.

De papiervergoedingen die we per 1 januari 2016 afgesproken hadden met de gemeente hadden een looptijd tot 1 januari 2018. De afspraken zijn eind december 2017 verlengd, omdat het college eerst nog een keuze moest maken over wel of niet verlengen van de vergoeding. De beslissing is dus nu gevallen. Per 1 juli a.s. zal de regeling stopgezet worden.

Wij hebben enkele papierinzamelaars benaderd. Deze gaven aan dat zij het papier dat wij inzamelen best willen ophalen, maar dat daarvoor betaald moet worden. Voor ons dus de omgekeerde wereld.

Daarom hebben we besloten dat de inzameling per 1 juli wordt stopgezet. De containers verdwijnen van ons terrein! De gemeente gaat 23 ondergrondse afvalcontainers, die beschikbaar zijn gekomen door de goede afvalscheiding, in gebruik nemen voor de oud papierinzameling.

Voordelen:
a. Deze containers zijn 24 uur per dag beschikbaar;
b. Het legen van deze containers is goedkoper en efficiënter;
c. Deze containers bieden een goede service, met name aan hoogbouwbewoners.

Ook met betrekking tot de cartridges die wij inzamelden voor een redelijke opbrengst, geldt hetzelfde. De inkomsten wegen niet meer op tegen de opbrengsten en het werk dat we hier aan hebben.

Ook deze inzameling wordt per 1 juli gestopt.


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS