Terugblik op ALV van 2 november

08-11-2018

Afgelopen vrijdag was het weer tijd voor de jaarlijkse ALV. Een ALV deze keer die met een iets andere, frissere opzet, interactiever was dan voorgaande jaren.

Het blijft een ALV, dus een aantal zaken moeten gewoon met de vereniging besproken dan wel door de vereniging besloten worden. Vaststellen begroting, benoemen van een aantal commissies. En natuurlijk de bestuursverkiezing. Erik van Vessem en Daniël Feenstra namen afscheid, Erica Schonewille en Barry Bloemendal werden als nieuwe bestuursleden gekozen. Barry zal de rol van penningmeester overnemen van Daniël.

De Aart Brouwers beker, een blijk van waardering voor een vrijwilliger of vrijwilligers die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, ging geheel verdiend naar Hidde Kreun. Hidde speelt gewoon in SKF 4, maar is ook trainer, actief met geluid bij diverse evenementen, actief in de ICT-commissie in oprichting, in de Jeugdcommissie en waar niet meer. Een waar voorbeeld voor veel van onze jongere leden.

Uiteraard werd teruggeblikt op de 6 speerpunten die afgelopen ALV werden gepresenteerd. Via Internet kon worden aangegeven in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt en of er voldoende aandacht voor was. Daarnaast was er nog een aantal andere stellingen/vragen die op die manier werden behandeld. De resultaten, live op het scherm, gaven aanleiding tot leuke gedachtewisselingen.

Vooraf al aangekondigd, was verenigingswerk een belangrijk onderwerp. Het gepresenteerde voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat verenigingswerk verplicht zal worden voor leden en ouders van jeugdleden. De komende periode zullen de plannen in detail worden uitgewerkt en gepresenteerd.

Aan het eind was het tijd voor de huldigingen. Twee leden werden gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap: André van de Haar en Martin Brussaard. Scheidend penningmeester Daniël Feenstra werd benoemd tot Lid van Verdienste.

Na de officiële sluiting volgde nog een extra onderdeel. De "moeder aller korfbalquizzen". Weer online, tussenstanden live op het scherm. Korfbalkennis was belangrijk, maar snelheid ook. En om te onderstrepen dat SKF de juiste man op de juiste plek heeft, werd de quiz gewonnen door Bob de Jong, bestuurslid met Korfbalzaken als portefeuille.

Een paar foto's in onderstaande Facebook post.


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS