Uitnodiging en stukken ALV 2 november

28-10-2018

Op vrijdag 2 november vanaf 20:00 organiseren we de jaarlijkse ALV. Wij nodigen alle leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn. In dit bericht de definitieve agenda, vergerstukken en enkele belangrijke mededelingen.

Het bijwonen van de ALV is in beginsel verplicht voor alle leden van 16 jaar en ouder. Leden die verhinderd zijn verzoeken we om zich af te melden via het secretariaat.

De ALV is ook toegankelijk voor ouders van jeugdleden. Ook hen nodigen we van harte uit om mee te denken en mee te praten over de vereniging van hun kinderen. Helaas hebben ouders geen stemrecht maar wij willen hun mening wel graag horen. Dit jaar in het bijzonder omdat we tijdens deze ALV gaan spreken over het betrekken van ouders bij het verenigingswerk. Meld u even aan bij het secretariaat als u als ouder aanwezig wilt zijn zodat we op u kunnen rekenen.

Onderstaand de definitieve agenda, vergaderstukken vindt u hier.  Financiële stukken kunt u opvragen bij onze penningmeester. Het verenigingsjaarverslag kunt u opvragen bij het secretariaat.

Heeft u opmerkingen of vragen over de stukken of over een ander onderwerp? Bij deze het verzoek om deze vraag alvast kenbaar te maken aan het secretariaat. Zo kan het bestuur zich voorbereiden op een goede beantwoording van deze vragen en zorgen we voor een vlot verloop van de vergadering.

Belangrijk!! Neem uw mobiel mee. U kunt dan meedoen aan de interactieve onderdelen van deze ALV.

Tot aanstaande vrijdag!

 • Opening + Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen Algemene Leden Vergadering van 3 november 2017
 • Terugblik seizoen 2017 - 2018
 • Jaarverslagen (jaarverslag vereniging en jaarverslagen commissies)
 • Financiële Resultaten
 • Verslag Kascontrolecommissie (KCC)
 • Algemene terugblik
 • Uitreiking Aart Brouwers Beker
 • Verkiezing Bestuur
 • KORTE PAUZE
 • Plannen seizoen 2018 - 2019
 • Begroting seizoen 2018 - 2019
 • Voorstel wijziging verenigingswerk
 • Verder werken aan een nieuwe strategie
 • Verkiezingen Commissies, Raad en Personen met bijzondere taak
 • Huldigingen
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • KORTE PAUZE
 • De moeder der korfbaltesten

Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS