Van de voorzitter

13-04-2018

In november vorig jaar heb ik van de leden het vertrouwen gekregen en sindsdien mag ik me voorzitter van SKF noemen. Ik dacht dat ik de vereniging wel kende, maar als voorzitter heb ik de laatste maanden geleerd dat de vereniging nog veel groter is dan ik dacht.

Het is indrukwekkend om te zien op hoeveel plekken en door hoeveel vrijwilligers de vereniging draaiende wordt gehouden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik soms niet eens wist wat er allemaal bij komt kijken om bijvoorbeeld het trainingsrooster te maken of de accommodatie schoon te houden. Het is fijn om daar inzicht in te krijgen en vanuit die context dacht ik dat het misschien ook wel leuk en interessant kan zijn om te delen waar ik mee te maken krijg en wat er in het bestuur op tafel ligt. Daarom heb ik besloten om af en toe interessante zaken te delen die op mijn pad zijn gekomen of waar ik me mee bezig houd.

Ik wil graag starten met het welkom heten van Erica Schonewille in het bestuur. Eind vorig jaar hebben we een oproep geplaatst op de website waarin we aangaven plek te hebben voor nieuwe bestuurders. Na een kennismaking met de overige bestuursleden heeft Erica aangegeven de komende tijd mee te willen draaien in het bestuur om te ervaren hoe leuk het is. Ik ben heel blij met Erica en zie haar nu al als een waardevolle aanvulling.

Het aansluiten van Erica hebben we direct gebruikt om de portefeuilleverdeling in het bestuur tegen het daglicht te houden. Dit omdat enkele bestuursleden meerdere zware portefeuilles hadden en dit ten koste ging van de benodigde aandacht maar vooral plezier. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en daarom heeft er een herverdeling plaats gevonden. Hieronder een overzicht van de bestuursleden met daarachter tussen haakjes in hoofdlijnen de bijbehorende portefeuilles:

  • Henriëtte (Secretariaat, ledenadministratie en activiteiten (EBG, Baco, SKFClub);
  • Bob (Korfbalzaken, Jeugdcommissie);
  • Erica (Communicatie en IT);
  • Erik (Leden & vrijwilligerscommissie, Planningsactiviteiten en Materiaal);
  • Daniël (Financiën, Sponsorcommissie en Kantinecommissie);
  • Wouter (Externe relaties en Accommodatie/facilitair).

Op 6 maart heb ik een bericht geplaatst omtrent het verenigingswerk. Hierin heb ik ook gevraagd of er leden zijn die mee willen denken over de huidige opzet van het verenigingswerk en hoe we dit kunnen verbeteren. Hiervoor hebben zich twee leden gemeld met wie ik gezamenlijk komende tijd wil gaan werken aan een oplossing. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Zoals enkelen van jullie wellicht weten, is er afgelopen jaren keihard gewerkt om de vereniging te brengen waar ze nu staat. Het plan dat hiervoor aan de basis stond, is eind vorig jaar afgelopen en als bestuur willen we een nieuwe strategie uitstippelen voor de komende jaren. Om te zorgen dat deze strategie voor iedereen gaat werken, willen we hier om hulp vragen. We hebben een groep van achttien personen samengesteld die in onze ogen een dwarsdoorsnede van de vereniging vormen. Met deze groep willen we twee sessies beleggen om te bepalen waar we als vereniging naar toe willen en hoe we dit willen gaan bereiken. Komende tijd zullen we de personen uit deze groep gaan benaderen om te vragen of ze mee willen werken hieraan.

Als laatste wil ik nog aandacht vragen voor de organisatie van diverse evenementen. Als vereniging hebben we zeer veel baat bij activiteiten als het Schoolkorfbaltoernooi en de Startdag; alleen is het soms best lastig om vrijwilligers te vinden die hieraan een bijdrage willen leveren. Voor beide zijn we dan ook nog op zoek naar extra handjes. Mocht je het leuk vinden om hier bij te helpen, schroom dan niet en zoek even contact met mij.

Good goan!

Wouter ten Caat
Voorzitter SKF


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS