Voor ouders: Collecte Fonds Gehandicaptensport

01-03-2019

Van 31 maart tot en met 6 april 2019 is de collecteweek Fonds Gehandicaptensport voor de gehandicapte sporters in Nederland.

SKF is van mening dat iedereen moet kunnen sporten, dus ook mensen met een handicap! Daarom heeft SKF jaren geleden besloten om de collecte voor het Fonds Gehandicaptensport in Veenendaal te organiseren.

Al jaren gaan de A- en B-teams op een trainingsavond collecteren. SKF regelt een wijk, collectebus en een legitimatiebewijs. De teams vertrekken (in twee- of drietallen) vanaf SKF met de collectebus en komen ook weer terug naar SKF, zodat de collectebus gelijk ingeleverd kan worden.

De Technische Commissie (Bob de Jong) heeft toestemming gegeven om dit op een trainingsavond van de teams te doen, maar in overleg mag het natuurlijk ook op een andere avond.

Nettie Croes, de organisator binnen SKF, komt nog naar een training om de collecterende groepjes op te schrijven. SKF hoopt dat alle ouders van de A- en B-jeugd hun kinderen toestemming geven om te collecteren. Zonder tegenbericht gaat SKF hier vanuit.

Het collecteren kan voor de A-junioren en B-aspiranten zelfs meetellen voor de maatschappelijke stage voor school.

Zijn er nog vragen, neem dan contact op met Nettie Croes, via 06-23198414 of nettiecroes@ziggo.nl.

 


Toon overzicht

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS