Vacatures

Onderstaande de vacaturelijst van SKF. Kijk voor meer informatie en een verdere toelichting ook op de pagina van de vrijwilligerscommissie. Interesse? Neem contact op met degene die wordt genoemd bij de vrijwilligerstaak of in algemene zin met Jetske ten Caat.
 

Vrijwilligerstaak

Wat houdt dit in?

Waar?

Wanneer?

Meer weten?

ACTIE! - ACTIE! - ACTIE!

Interieurverzorgers

Je zorgt er samen met andere vrijwilligers voor dat de accommodatie schoon en netjes blijft

Bij SKF

Maandagochtend

Rob Hagoort

Conciërges

Je zorgt ervoor dat doordeweeks overdag de de zaken op de accommodatie goed worden geregeld. Ook voer je allerlei klusjes uit, zelfstandig of samen met anderen.

Bij SKF

Conform rooster

Rob Hagoort

 

Leden Accommodatie Beheer Commissie

Je zorgt er samen met de andere commissieleden voor dat de accommodatie netjes onderhouden wordt en toegankelijk is

Thuis en bij SKF

In overleg

Rob Hagoort

Leden werkgroep arbitrage

Je bent verantwoordelijk voor de werving, opleiding en begeleiding van scheidsrechters

Thuis en bij SKF

Op zaterdag en als het jou goed uitkomt

Bob de Jong

Redacteur

Je verzorgt de publicaties van SKF (kranten, website SKF etc.)

Dit kun je thuis doen

In overleg

Ronald van Rikxoort

Redacteur programmaboekje zaal

Je bent voor elk van de 7 programmaboekjes verantwoordelijk voor de inhoud en opmaak

Dit kun je thuis doen

7x tijdens het zaalseizoen

Ronald van Rikxoort

Trainer SportFit

Je verzorgt een sportief uur voor de SportFitters van SKF

Bij SKF

Woensdagochtend

Bob de Jong

Trainer

Je verzorgt de trainingen van SKF-teams

Bij SKF

Een of twee keer per week

Bob de Jong

Trainer REKO

Je verzorgt de korfbaltrainingen voor de recreanten van SKF

Bij SKF

Maandagavond

Bob de Jong

Scheidsrechters

Je leidt wedstrijden

Bij SKF

Je kunt je op het rooster inschrijven

Bob de Jong

Juryleden / tijdwaarnemers

Tijdens zaalwedstrijden bedien ben je jurylid of bedien je de schotklok

Bij SKF

Alleen in het zaalseizoen, er wordt een rooster gemaakt

Bob de Jong

Medewerkers bardienst / keuken

Je staat achter de bar of in de keuken en zorgt ervoor dat de leden en bezoekers van SKF gezellig iets kunnen eten en drinken

Bij SKF

Je kunt je op het rooster inschrijven

Corina van Stokkum

PLANNEN & COÖRDINEREN - PLANNEN & COÖRDINEREN - PLANNEN & COÖRDINEREN

Accommodatie-
manager

Binnen de accommodatie beheercommissie coördineer je de accommodatie planningen en ben je aanspreekpunt voor de conciërge, de interieurverzorging en de accommodatie beheer groep.

Thuis en bij SKF

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Rob Hagoort

Coördinator schoonmaak

Je zorgt voor een rooster voor de interieurverzorgers

Dit kun je thuis doen

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Rob Hagoort

Planner veld- en zaaldiensten

Je plant de veld- en zaaldiensten in

Dit kun je thuis doen

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Rob Hagoort

Coördinator evenementen

Je coördineert de activiteiten rond grote evenementen zoals de startdag van SKF

Thuis en bij SKF

In aanloop naar een evenement

Rob Hagoort

Coördinator Doelgroep Top

Je coördineert de korfbalzaken rond de topkorfbalteams van SKF en stemt met de andere leden van de technische commissie af

Thuis en bij SKF

Je kunt veel werkzaamheden zelf plannen

Bob de Jong

Coördinator oefenwedstrijden

Je regelt oefenwedstrijden

Dit kun je thuis doen

Aan het begin van de eerste veldhelft, zaalseizoen en tweede veldhelft

Bob de Jong

Coördinator arbitrage

Je coördineert de werkzaamheden van de werkgroep arbitrage en stemt met de andere leden van de technische commissie af

Voornamelijk thuis en af en toe bij SKF

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Bob de Jong

BELEID - BELEID - BELEID

Secretaris

Je bent als bestuurslid verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post en de ledenadministratie. Ook notuleer je de bestuursvergaderingen.

Voornamelijk thuis en af en toe bij SKF.

Je kunt de meeste werkzaamheden zelf plannen

Rob Hagoort

Voorzitter

Als voorzitter zit je de bestuursvergaderingen voor, geef je richting aan het beleid van SKF en ben je het eerste aanspreekpunt voor externe contacten

Voornamelijk thuis, bij SKF en bij externe partijen

Je kunt de meeste werkzaamheden zelf plannen

Rob Hagoort

TIJDELIJKE PROJECTEN - TIJDELIJKE PROJECTEN - TIJDELIJKE PROJECTEN

Projectgroep Gezonde sportkantine

Dit is een tijdelijk project. Je ontwikkelt ideeën voor het verder ontwikkelen van het concept ‘gezonde sportkantine’ bij SKF

Thuis en bij SKF

In overleg

Corina van Stokkum

Schrijver automatiseringsplan

Dit is een tijdelijk project. Je ontwikkelt een automatiseringsplan voor SKF

Dit kun je thuis doen

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Ronald van Rikxoort

COMMISSIEWERK - COMMISSIEWERK - COMMISSIEWERK

Voorzitter kantinecommissie

Je coördineert de werkzaamheden van de kantinecommissie en stemt met het bestuur en andere commissies af

Thuis en bij SKF

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Corina van Stokkum

Lid kantinecommissie

Samen met de andere leden van de kantinecommissie zorg je voor het reilen en zeilen van de kantine.

Thuis en bij SKF

In overleg

Corina van Stokkum

Voorzitter PR commissie

Je stuurt de commissie aan die zich met communicatie bezighoudt

Thuis en bij SKF

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Ronald van Rikxoort

Voorzitter IT commissie

Je stuurt de commissie aan die zich met automatisering bezighoudt

Voornamelijk thuis en af en toe bij SKF

Je kunt je werkzaamheden zelf plannen

Ronald van Rikxoort

Voorzitter Technische Commissie

Je coördineert de activiteiten van de technische commissie en stemt met het bestuur af

Thuis en bij SKF

Je kunt veel werkzaamheden zelf plannen

Bob de Jong

Leden tuchtcommissie

Je buigt je met de andere leden van de nog op te richten tuchtcommissie over het beleid en de uitvoering van het beleid rond misdragingen in en rond het veld.

Voornamelijk thuis en af en toe bij SKF

Je kunt je werkzaamheden gedeeltelijk zelf plannen, maar reageert ook als zich een incident voordoet

Rob Hagoort

SKF Nieuwsbrief

SponsorKliks

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS