Korfballen bij SKF

Bij evenementen als het Schoolkorfbaltoernooi, delen we aan geïnteresseerde kinderen vaak een flyer uit met informatie over korfballen bij SKF. Omdat veel van die informatie ook handig is voor onze huidige leden, is de tekst uit die folder hieronder opgenomen (met linkjes naar de betreffende pagina op de site). 

Welkom bij korfbalvereniging SKF "Speelt Korfbal Fair" in Veenendaal. In deze brochure zetten we zo veel mogelijk praktische informatie op een rijtje voor potentiële, nieuwe en bestaande leden en hun ouders. 


TEAMS & TEAMINDELING

Spelende leden worden door de Technische Commissie ingedeeld in één van de teams op grond van leeftijd en speelniveau. Gedurende het seizoen probeert SKF de teams zo veel mogelijk intact te houden. Ruwweg gelden de volgende leeftijdscategorieën (exacte indeling afhankelijk van de geboortedatum):

  • Senioren (boven 18)
  • A-junioren (16-18 jaar)
  • B-aspiranten (14-15 jaar)
  • C-aspiranten (12-13 jaar)
  • D-pupillen (10-11 jaar)
  • E-pupillen (8-9 jaar)
  • F-pupillen (6-7 jaar)

SKF maakt daarnaast onderscheid in

  • Topkorfbal (Seniorenselectie, A-juniorenselectie);
  • Wedstrijdkorfbal (selectieteams van B t/m E);
  • Breedtekorfbal (alle andere teams).

Plezier in de sport staat bij alle teams centraal, maar daarnaast is er de wens om goede sportieve prestaties te leveren, passend bij het niveau van het team. De prestatiegerichtheid is uiteraard bij top- en wedstrijdkorfbal groter dan bij breedtekorfbal. SKF heeft de ambitie met haar top- en wedstrijdkorfbalteams op hoog landelijk niveau te spelen.

Naast de competitieteams, kent SKF voor de jongste korfballertjes de "Kangoeroe Klup", waar kinderen op een speelse manier kennismaken met korfbal en de Recreanten, voor volwassenen die geen competitie meer willen spelen. Senioren die competitie willen spelen, maar niet op zaterdag, kunnen terecht bij de Midweek.


COMPETITIE

Teams worden door het KNKV (de landelijke bond) in de competitie ingedeeld naar speelsterkte. Vrijwel alle teams spelen hun wedstrijden binnen Midden- en Oost-Nederland, alleen de senioren en junioren selectieteams spelen in landelijke competities. De competitie bestaat uit een veldseizoen (september - oktober), een zaalseizoen (november - maart) en een tweede helft veldseizoen (april - mei). Voor de meeste teams zijn dit 3 aparte competities.


WEDSTRIJDEN

Competitiewedstrijden vinden plaats op zaterdag, m.u.v. de Senioren Midweek, die op woensdagavond spelen. Wedstrijden worden gespeeld op Sportpark "De Groene Velden" (zaal en veld). In de zaal wordt daarnaast, vanwege het grote aantal thuiswedstrijden, ook uitgeweken naar andere sporthallen in Veenendaal. Buiten wordt bij SKF op kunstgras gespeeld, in uitwedstrijden moet af en toe nog op natuurgras gespeeld worden.

Afmelden voor wedstrijden kan tot 2 dagen voor de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat. Ook als door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte op de wedstrijddag) later afgemeld wordt, altijd contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast is het handig de trainers/coaches ook te informeren.

Hoe eerder afwezigheid wordt gemeld, hoe makkelijker het wedstrijdsecretariaat invallers kan regelen. Wacht dus niet tot het laatste moment met afbellen als afwezigheid al lang van tevoren bekend is.

Spelers worden verzocht bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang en bij uitwedstrijden een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn bij SKF.


VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN

Senioren regelen het vervoer naar uitwedstrijden onderling. Bij de jeugd verwachten we van de ouders dat zij bij toerbeurt rijden naar uitwedstrijden. Ouders die niet kunnen rijden (bijv. vanwege werk of als men geen auto heeft) worden verzocht dit bij de vervoercoördinator te melden.

Zodra het wedstrijdschema definitief is, wordt voor het vervoer een schema gepubliceerd op de website. Voor de eerstvolgende speelweek, staat de indeling ook in de weekbrief.

Ouders worden verzocht bij verhindering onderling te ruilen. Als dit niet lukt, kennen teams een teamouder die dit probeert op te lossen.


TRAININGEN

Trainingen vinden plaats op doordeweekse dagen op Sportpark "De Groene Velden". Breedtekorfbalteams trainen 1 keer in de week, top- en wedstrijdkorfbalteams (indien mogelijk) twee keer. Voor trainingen in de zaal wordt, vanwege het groot aantal teams, ook uitgeweken naar andere sporthallen in Veenendaal.

Afmelden voor trainingen kan bij de trainers/coaches van het team.


VRIJWILLIGERS

Een grote vereniging als SKF kan niet functioneren zonder heel veel vrijwilligers. Van onze oudere leden verwachten we dat zij zich ook actief inzetten voor SKF. Dat kan op heel veel manieren: als zaal/velddienst, trainer/coach, scheidsrechter, bardienst, commissielid, wedstrijdsecretariaat, schoonmaken, bij activiteiten, evenementen etc. Ook van ouders van jeugdleden waarderen we het bijzonder als zij een actieve bijdrage leveren. Er is veel te doen en vele handen maken licht werk. Korfbalkennis is lang niet altijd nodig. Enthousiasme wel!

Een belangrijke rol waarvoor we ouders nodig hebben, is de "teamouder": een ouder die rondom een team de schakel is tussen team, trainers en de vereniging.


HUISREGELS

Ook SKF heeft huisregels. In deze huisregels hebben we vastgelegd hoe wij binnen SKF met elkaar willen omgaan, maar ook hoe wij omgaan met ons en andermans materiaal en accommodatie, met scheidsrechters en tegenstanders. Uiteraard verwachten we van onze leden dat ze de huisregels respecteren.


SPONSORING

Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor SKF. Er zijn vele manieren van sponsoring mogelijk. Natuurlijk doet SKF ook wat terug voor haar sponsors, o.a. in de vorm van sponsorbijeenkomsten rondom wedstrijden van SKF 1. Heeft u interesse om te sponsor te worden of heeft u goede ingangen in het bedrijfsleven, neemt u dan contact op met de Sponsorcommissie via sponsoring@skfkorfbal.nl.


VRIENDEN VAN SKF

De "Vrienden van SKF" is een club van leden, ouders, teams en andere betrokkenen bij SKF. U wordt lid voor €50 per jaar en krijgt daarvoor een bordje met uw tekst in de kantine. Daarnaast organiseert SKF regelmatig iets leuks voor deze "Vrienden".


CONTRIBUTIE

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd via automatische incasso.


MEER INFORMATIE

Met vragen, opmerkingen, onduidelijkheden en suggesties kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden of commissieleden rechtstreeks of via secretariaat@skfkorfbal.nl.

CO-SPONSORS

SUB-SPONSORS