• Aankondiging ALV en financiële pre-ALV

    14 okt 2020
  • Met het invallen van de herfst weten veel SKF-ers dat het niet lang meer kan duren tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, in de volksmond ook wel de ALV genoemd. Een belangrijk moment voor zowel bestuur, leden en ouders van jeugdleden. Hoe hebben we het afgelopen jaar bijvoorbeeld gedaan? Waar hebben we aan gewerkt en wat zijn de plannen voor komend jaar? Allemaal vragen die we tijdens de ALV gaan beantwoorden. Zoals gebruikelijk organiseren we voorafgaand aan de ALV ook een financiële pre-ALV. De financiële pre-ALV is bedoeld om met geïnteresseerden dieper in de financiële cijfers te duiken die op de ALV op hoofdlijnen zullen worden behandeld. 

    Het is sommigen misschien al opgevallen dat beide evenementen in de agenda staan op de website, maar voor de volledigheid hierbij de data. De financiële pre-ALV staat gepland op vrijdag 30 oktober aanstaande en de ALV op vrijdag 6 november. Beide starten om 20:00 uur. De coronacrisis noodzaakt ons om beide avonden anders in te richten. In plaats van een fysieke bijeenkomst zullen beide online plaats vinden via Microsoft Teams. Volgende week zullen we aanvullende informatie verstrekken over de opzet van de ALV op 6 november. 

    Er is al wel meer bekend rondom de financiële pre-ALV op 30 oktober. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze avond opgeven bij Barry Bloemendal en ontvangen dan de financiële stukken evenals een link om op de betreffende avond digitaal aan te sluiten.

    We beseffen dat een digitale ALV voor velen nieuw is, maar gezien de huidige situatie wel de enige manier om de ALV door te laten gaan. We zullen er alles aan doen om de drempel zo laag mogelijk te maken. Schroom niet om bestuursleden of andere SKF-ers om hulp te vragen indien nodig. Ook kun je daarvoor contact openmen met de ICT Commissie. Aan de andere kant maakt deze opzet het misschien voor anderen weer makkelijker om aan te sluiten. Je kunt nu immers vanaf je eigen bank meekijken en meepraten over de ontwikkelingen bij SKF! Dus laten we het vooral van de positieve kant bekijken en er mooie avonden van maken.