• Aankondiging ALV en financiële pre-ALV

  12 okt 2021
 • We kunnen wel vaststellen dat we er een vreemd jaar op hebben zitten. Corona heeft SKF veel uitdagingen gebracht, maar het heeft ons ook veel geleerd. Tijd om eens terug te kijken op afgelopen jaar en vooral ook vooruit te kijken op wat er gaat komen. En dat gaan we doen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)! Voor ons als bestuur belangrijk om te laten zien wat er allemaal gedaan is en hoe we er als vereniging voor staan. Maar ook welke plannen er zijn voor komend jaar en waar we naartoe willen werken.
   
  Vorig jaar hadden we een primeur, namelijk een ALV volledig online. Zoals hiervoor al genoemd hebben we ook veel geleerd door corona, onder andere dat een online ALV veel meer bezoekers opleverde. Echter heeft een volledig online versie ook nadelen. Daarom willen we dit jaar een poging wagen om de ALV in hybride vorm te houden. Dat wil zeggen dat je naar SKF kunt komen voor de ALV, maar ook thuis vanaf de bank mee kunt doen. Je kunt dus kiezen! Qua techniek gaat dit wel wat vergen, maar we willen dit graag proberen om zodoende het beste uit beide vormen te halen.
   
  De ALV staat gepland op vrijdag 12 november en voor de geïnteresseerden die graag iets dieper in de financiële cijfers willen duiken is er de financiële pre-ALV gepland op vrijdag 5 november. Beiden starten om 20:00 uur. Opgeven voor de ALV is niet nodig en over de exacte invulling hiervan gaat nog meer informatie volgen. Geïnteresseerden voor de financiële pre-ALV worden wel gevraagd zich op te geven. Dat kan door een mail te sturen naar penningmeester@skfkorfbal.nl en geef daarin aan dat je graag aan wilt sluiten. Je ontvangt dan de financiële stukken in de dagen voorafgaand aan 5 november zodat je je al lekker hierin kunt verdiepen. Ook de financiële pre-ALV willen we in hybride vorm laten plaats vinden en stiekem hierdoor ook wat gewend raken met deze vorm. 
   
  We kijken uit om weer gezamenlijk in gesprek te gaan over onze mooie vereniging en gaan er vanuit dat we de opkomst van vorig jaar kunnen verbreken!
   
  Namens het bestuur,
   
  Wouter