• Aanpassing contributie per 1 juli 2020

    28 jun 2020
  • Met ingang van 1 juli 2020 worden de contributies van SKF aangepast op basis van de gemiddelde inflatie over de periode mei 2019 t/m mei 2020. De contributie kan jaarlijks worden aangepast met de inflatie van het voorgaande jaar. De laatste contributieaanpassing in verband met de inflatiecorrectie was per 1 juli 2019.

    De nieuwe contributies per 1 juli 2020 staan hier.

    De doorgevoerde verhoging is 1,5% en daarmee nog steeds lager dan de inflatie over deze periode van 1,7%. De bedragen zijn afgerond naar het dichtstbijzijnde bedrag van EUR 0,05.