• Accommodatie

  Het onderhoud en de exploitatie van de sporthal wordt uitgevoerd door Stichting Sporthal De Groene Velden.

  Strikt formeel gezien is de Stichting eigenaar van de sporthal en huurt Korfbalvereniging SKF de sporthal voor trainingen en wedstrijden. Naast de korfbalvereniging wordt de sporthal ook verhuurd aan o.a. Kwink voor Buitenschoolse Opvang en aan het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) voor sport- en gymnastieklessen.

  Natuurlijk is het wel zo, dat voor de huur korfbalvereniging SKF de eerste rechten heeft. Verhuur aan derde partijen echter is van groot belang door de extra huuropbrengsten die op langere termijn tot een gezonde financiële situatie leiden. Dit laatste aspect, exploitatie, vormt samen met het onderhoud van de sporthal, de belangrijkste taak voor de Stichting.

  Omdat er verschillende huurders zijn van de sporthal gelden voor het gebruik van de sporthal en/of vergaderzalen spelregels. En hoewel de beheerders namens de Stichting soepel willen omgaan met de spelregels moeten er toch duidelijke afspraken gemaakt worden.

  Afspraken
  Gebruik van de sporthal buiten de reguliere uren, altijd regelen via de commissie waar de betreffende activiteit onder valt. De contactpersoon van de betreffende commissie overlegt met beheer over de mogelijkheden.

  Ruimte huren
  Gebruik van de vergaderruimtes, kantine e.d. kan rechtstreeks geregeld worden met Accommodatiebeheer via een reservering. Uiteraard kan, ten behoeve van een gesprek e.d. gebruik gemaakt worden van een vergaderruimte die op dat moment niet gebruikt wordt. Een reservering gaat echter altijd voor.

  Het is ook mogelijk om (met name) de kantinefaciliteiten te benutten voor niet door (of namens) SKF georganiseerde evenementen. Denk hierbij aan organisatie van een teamfeest, sportdagen, symposia, vergaderingen etc.

  Klik hier voor de Huur en Gebruiksvoorwaarden.

  Reserveren van (een deel van) de accommodatie kan via deze link.

 • (C) Dylan Kalkman