• Bericht vanuit het bestuur

  14 jan 2022
 • Een nieuw jaar met hopelijk weinig sportieve belemmeringen. Ook een nieuw kabinet met wellicht andere zienswijzen ten aanzien van corona. Wat ook nieuw gaat zijn dit jaar is dat we vanuit het bestuur na elke bestuurvergadering graag delen wat er op hoofdlijnen besproken is en wat er bijvoorbeeld besloten is. Vooral bedoeld om laagdrempelig via een blog als deze te laten zien wat er allemaal speelt. Maar schroom ook niet om bestuursleden aan te schieten wanneer er vragen bij je ontstaan naar aanleiding van een blog. Altijd gaaf om reacties te krijgen en te sparren over alles wat er speelt bij onze vereniging.

  Afgelopen maandag 10 janauri stond de eerste bestuursvergadering van dit jaar gepland. Geheel via Microsoft Teams om onnodig samenzijn te voorkomen. Teams is sowieso favoriet bij ons omdat we vanuit hier ook de agenda volgen en acties en besluiten vastleggen. Toch mooi om te zien hoe een programma dat voor de coronacrisis weinig bekendheid had nu door velen gebruikt wordt. De vergaderingen van ons kenmerken zich wel door veel agendapunten die we echter kort en krachtig behandelen. Doorgaans hebben we een stuk of tien agendapunten waar we maximaal vijf á tien minuten per punt aan besteden. Vaak beginnen we om 20:00 uur en zijn we uiterlijk 21:30 uur wel klaar en hebben we nog iets aan de avond. Het moet ook leuk blijven!

  Vanuit de agenda zijn er een paar zaken die interessant zijn om te delen. We hebben bijvoorbeeld  stil gestaan bij de financiële situatie. Wat is de impact van de huidige lockdown, maar ook wat was de impact van de periode tijdens de fase dat we wel konden spelen maar geen publiek toe mochten laten? Eigenlijk is de financiële situatie wel stabiel te noemen en gezond op dit moment. HIerbij wel de kanttekening dat de inkomsten en uitgaven over een heel jaar in pieken en dalen plaatsvinden. We gaan dus nog een doorrekening maken over de tweede deel van het seizoen om echt goed vast te kunnen stellen of het ook gezond gaat blijven. Ook houden we in de gaten of er wellicht nog financiële tegemoetkomingen gaan komen waar we gebruik van kunnen maken.

  Uiteraard kwam ook de voortgang van de tweede hal ter sprake. Zoals wel vaker in dit complexe traject dreigt er weer vertraging. Desondanks blijven we doorgaan met de voorbereidingen. Diverse gesprekken lopen hier nu voor, waarbij we bijvoorbeeld kijken wat er qua inrichting moet gebeuren en hoe de nieuwe hal bouwkundig precies aan moet sluiten op onze eigen hal. Zoals bij velen bekend staat rondom het bestuur een mooie groep aan managers met allemaal verschillende aandachtsgebieden, ook wel domeinen genoemd. Voor enkele domeinen hebben we nog vacatures op managerniveau en daarom hebben we tijdens de vergadering ook gesproken over hoe we hier gericht actie op kunnen zetten. Dit gaan we komende weken doen. Maar mocht je nu na het lezen denken daar wil ik ook op aansluiten, schroom niet om contact met ons te zoeken. 

  Toen er vorig jaar nog gespeeld mocht worden hebben we tijdens de laatste wedstrijd van het eerste een echte livestream opgezet. En dat mogen we gerust een succes noemen was onze conclusie tijdens de vergadering. Gaaf om te zien hoeveel kijkers we hadden, maar ook met hoeveel enthousiasme en inzet van velen dit mogelijk is gemaakt. Hier kunnen we op bouwen en dat willen we dan ook gaan doen. Komende tijd gaan er verdere stappen gezet worden om te zorgen dat we dit vaker en structureler kunnen gaan doen. Als laatste hebben we een notitie besproken rondom de jubilarissen van onze vereniging. De huidige jubileummomenten, die lang geleden zijn gemaakt, passen niet meer bij de leeftijd die SKF inmiddels heeft bereikt. Als voorbeeld zien we nu leden die 50 of zelfs 65 jaar lid zijn, maar waar we eigenlijk geen afspraken voor hebben. Die afspraken moeten we dus herzien en fijn dat anderen hierop mee willen denken. Dit onderwerp gaan we de volgende vergadering verder oppakken. 

  Voor zover de eerste blog vanuit het bestuur. Schroom dus niet bij vragen of opmerkingen ons aan te schieten!

   

  Namens het bestuur, Wouter ten Caat