• Besturing SKF

  Onder het bestuur kent SKF een 13-tal domeinen die geleid worden door een domeinmanager. Een domein is gedefinieerd in het meest recente Huishoudelijk Reglement als "een verzameling onderwerpen en/of activiteiten binnen de vereniging die logischerwijs samenhangen en als één geheel bestuurd worden". 

  Een domeinmanager is verantwoordelijk voor een domein in de vereniging. Daarbij gaat het om zowel de operationele besturing (wat moet er elke week gebeuren binnen dit domein om de vereniging draaiende te houden?) als de ontwikkeling binnen dit domein in de richting van de verenigingsvisie. Een manager bepaalt zelf op welke wijze hij de organisatie binnen zijn domein vormgeeft. Daarbij gaat het om de invulling van evt. werkgroepen en het vinden en kiezen van vrijwilligers.

  SKF kent onderstaande 13 domeinen.

 • Accommodatie

  Wij zijn trots op de SKF-accommodatie. Een prachtig kunstgrasveld en een eigen hal. En om dat zo te houden wordt in het domein “Accommodatie” gewerkt aan het onderhouden, schoonhouden en verbeteren en uitbreiden daarvan. Vanzelfsprekend wordt intensief samengewerkt met de Stichting Sporthal de Groene Velden, de stichting die onze sporthal beheert.

  Zie voor meer informatie de Accommodatie domeinpagina.

 • Activiteiten & Evenementen

  Onze vereniging is opgericht om samen te korfballen. Maar een vereniging zijn, betekent voor ons ook dat we op andere manieren ontspanning en plezier met elkaar zoeken. Het domein “Activiteiten & Evenementen” gaat over het bieden en organiseren van feesten en activiteiten voor elke doelgroep binnen SKF. Ook het organiseren van toernooien en andere evenementen hoort bij dit domein. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi en het thuiswedstrijden van SKF 1, waar we steeds meer een prominent topsportevenement van maken.

  Zie voor meer informatie de Activiteiten & Evenementen domeinpagina.

 • Breedtekorfbal

  In het domein “Breedtekorfbal” werken we aan maximaal korfbalplezier voor elke speler en speelster bij SKF en binnen dit domein voor de niet-selectieteams. In trainingen en wedstrijden, maar ook daarbuiten. We delen teams zodanig in dat iedereen op zijn/haar niveau kan spelen, kan leren en veel plezier heeft met het hele team. Een hele klus, door de instroom van nieuwe leden tijdens het seizoen, de snelle ontwikkeling die met name jeugdleden vaak doormaken en de vele vriendschappen die bij SKF ontstaan door samen te korfballen.

  Zie voor meer informatie de Breedtekorfbal domeinpagina.

 • Financiën & Administratie

  SKF is een grote vereniging, waar veel geld in omgaat. Dat geld is van al onze leden. Het domein “Financiën & Administratie” zorgt ervoor dat we op een verantwoorde en verantwoordelijke wijze met dat geld omgaan. Het gaat daarbij om zaken als het innen van contributie en het voeren van een goede administratie. Ook zorgt dit domein voor goede rapportages, zodat iedereen in onze vereniging de informatie heeft die nodig is om goede besluiten te nemen.

  Zie voor meer informatie de Financiën & Administratie domeinpagina.

 • ICT

  Het domein “ICT” vult een aantal heel belangrijke faciliteiten in voor leden en vrijwilligers van onze vereniging. ICT wordt steeds belangrijker voor SKF. Denk hierbij aan goede WiFi op de accommodatie, het analyseren van wedstrijdbeelden door trainers, het mogelijk maken van livestreams en het faciliteren van vrijwilligers met een digitaal platform om samen te werken. In het domein “ICT” wordt continu gewerkt aan het verbeteren van deze faciliteiten.

  Zie voor meer informatie de ICT domeinpagina.

 • Kantine

  Een gezellige kantine is het kloppend hart van SKF. In het domein “Kantine” gaat het over hoe we die rol zo goed mogelijk kunnen invullen. Gezelligheid op een verantwoorde manier. Met gezonde voeding, een aantrekkelijk aanbod en ook financieel gezond. Een goed draaiende kantine is ook op financieel gebied voor SKF erg belangrijk.

  Zie voor meer informatie de Kantine domeinpagina.

 • Korfbalkader

  Het domein “Korfbalkader” gaat over de begeleiding van trainingen en wedstrijden, onze kernactiviteiten. Hier wordt gewerkt aan het versterken van ons “kader”: de vele vrijwilligers die als trainer/coach, scheidsrechter of aan de jurytafel wekelijks mogelijk maken dat wij kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Werving, begeleiding en opleiding van al die vrijwilligers is enorm belangrijk. Enthousiaste en deskundige trainers en coaches zijn daarnaast een belangrijke voorwaarde voor onze ambities in “Topkorfbal” en “Breedtekorfbal”.

  Zie voor meer informatie de Korfbalkader domeinpagina.

 • Leden & Vrijwilligers

  Het domein “Leden & Vrijwilligers” is belangrijke smeerolie in onze vereniging. Hier wordt nagedacht over hoe we vrijwilligerswerk en verenigingswerk nóg beter kunnen organiseren. Hoe houden we vrijwilligerswerk leuk en aantrekkelijk? En wat vinden SKF-leden eigenlijk belangrijk? In dit domein gaat het ook over onze ledenontwikkeling. Het is belangrijk voor SKF om in elke leeftijdscategorie voldoende jongens en meisjes te hebben. En dat de verhouding tussen senioren- en jeugdleden klopt, zodat we duurzaam over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken.  

  Inhoud o.a.: Ledenwerving, Vrijwilligers, Ledenbehoud, Verenigingswerk, Contact met ouders.

  Zie voor meer informatie de Leden & Vrijwilligers domeinpagina.

 • Materiaal & Kleding

  Het domein “Materiaal & Kleding” zorgt ervoor dat wij allemaal de spullen hebben die we nodig hebben om te trainen en te spelen. Voldoende ballen, palen, korven en ander trainingsmateriaal aanwezig en op locatie aanwezig indien nodig. Ook alles wat met SKF-kleding te maken heeft, gebeurt in dit domein, zoals het uitdelen en innemen van sponsorkleding.

  Zie voor meer informatie de Materiaal & Kleding domeinpagina.

 • Planning

  Het domein “Planning” is de spin in het SKF-web. Er gebeurt heel veel achter de schermen om te zorgen dat elke SKF’er van zijn of haar zaterdag bij onze club geniet. Het plannen en regelen van zaal- en velddiensten, oefenwedstrijden en het vervoer, het wedstrijdsecretariaat en de contacten met het KNKV: het komt allemaal samen in dit domein. 

  Zie voor meer informatie de Planning domeinpagina.

 • PR & Media

  Het domein “PR & Media” is belangrijk voor de uitstraling van SKF. Zowel richting onze leden als naar potentiële leden, sponsors, ouders en andere belanghebbenden verzorgen we vanuit dit domein communicatie over onze vereniging. Dat kan gaan over wedstrijden van SKF 1, ons visitekaartje, maar ook over het gebruik van social media om met onze leden te communiceren.

  Zie voor meer informatie de PR & Media domeinpagina.

 • Sponsoring

  Het domein “Sponsoring” zorgt er voor dat SKF een aantrekkelijke partner is voor bedrijven om zich aan te verbinden. Door het werven en behouden van sponsors en het bedenken van nieuwe, innovatieve vormen voor bedrijven en SKF om elkaar te ondersteunen. In dit domein wordt ook nagedacht over hoe we sponsors écht onderdeel van onze vereniging kunnen laten zijn en blijven, bijvoorbeeld door de sponsoravonden tijdens thuiswedstrijden van SKF 1.

  Zie voor meer informatie de Sponsoring domeinpagina.

 • Topkorfbal

  Topkorfbal en Verenigingsleven zijn de twee pijlers in de toekomstvisie van SKF. In het domein “Topkorfbal” wordt aan één van die pijlers invulling gegeven. En dat gaat verder dan een zo sterk mogelijk SKF 1 formeren. Topkorfbal begint voor ons bij de jeugd. Binnen dit domein wordt dan ook gewerkt aan talentontwikkeling. Ook de fysieke ontwikkeling van onze (toekomstige) topspelers heeft binnen “Topkorfbal” aandacht. 

  Inhoud: Doelgroepen Top, Opleiding Top en Top Jeugd, Teamindeling, Scouting, Contactpersonen voor teams, Medische zaken. 

  Zie voor meer informatie de Topkorfbal domeinpagina.