• Corona informatie

  Er is zorgvuldig gekeken naar alle voorschriften en op basis daarvan willen we de volgende afspraken delen. Belangrijk hierbij is dat we een beroep doen op iedereen om je aan de regels te houden en elkaar vriendelijk te helpen mocht een regel even vergeten zijn.

  Vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur gelden de volgende aanvullende/aangescherpte regels bij SKF:

  • Toeschouwers zijn helaas niet meer welkom bij trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken;
  • Ouders kunnen kinderen afzetten tot aan de toegangspoort van de accommodatie en overdragen aan de trainers/coaches. Maak hier onderling goede afspraken over om dit soepel te laten verlopen. Maak hierbij ook direct afspraken over het moment van ophalen;
  • Geef elkaar voldoende ruimte bij het wegbrengen en ophalen van kinderen en probeer onveilige situaties te voorkomen;
  • Kom niet te vroeg naar de accommodatie in overleg met de trainer/coach, maximaal één uur voor de start van de wedstrijd en maximaal 15 minuten voor de start van de training;
  • Een team mag tijdens de wedstrijd maximaal 13 personen op de bank hebben. Indien dit overschreden dreigt te worden dienen er mensen naar huis gestuurd te worden;
  • Sporters die klaar zijn met de eigen training of wedstrijd worden vanaf dat moment gezien als toeschouwer en dienen zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten;
  • Douchen is mogelijk, maar hierbij geldt dat dit zo snel mogelijk dient te gebeuren. In dit geval dient uiterlijk 30 minuten na afloop van de training/wedstrijd de accommodatie te zijn verlaten;
  • Ouders die bij uitwedstrijden meegaan als chauffeur worden gezien als begeleiding en mogen het te bezoeken terrein betreden;
  • Omdat andere verenigingen ook de kantine moeten sluiten is het verstandig hier rekening mee te houden en dus zelf voldoende eten en drinken mee te nemen;
  • De toiletten zijn toegankelijk, maar de kantine zelf niet. Het dringende verzoek is om de kantine NIET te betreden. Wegens veiligheidsredenen kunnen we deze ruimte niet afsluiten;
  • Naast de kantine zijn ook vergader- en bespreekruimtes gesloten. Besprekingen, vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten kunnen dus niet plaats vinden op de locatie van SKF.

  Sinds 1 juni gelden onderstaande algemene regels:

  Iedereen is weer van harte welkom bij SKF, maar we moeten je vragen thuis te blijven als:

  • Je één of meer van de volgende klachten hebt gehad de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkouden, koorts (>38 graden) of benauwdheidsklachten;
  • Je op dit moment een huisgenoot hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten;
  • Je het coronavirus hebt gehad en dit is de afgelopen 7 dagen officieel vastgesteld;
  • Je een huisgenoot hebt met het coronavirus en je de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar hebt gehad terwijl hij/zijn klachten had;
  • Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
  • Je in de afgelopen 10 dagen in een ‘rood’ of ‘oranje’ gebied bent geweest.

  Kun je op basis van bovenstaande lekker naar SKF komen dan is het goed om de volgende afspraken en maatregelen door te lezen. Deze zijn heel belangrijk voor iedereen om een bezoek aan SKF leuk en veilig te maken.

  • Publiek is van harte welkom, maar enkel met inachtneming van de afspraken rondom de onderlinge afstand van 1,5 meter;
  • Spelers houden zich ook aan de afspraken rondom de onderlinge afstand behalve wanneer ze in het speelveld staan
  • Reservespelers houden zich aan de afspraken rondom de onderlinge afstand. Bij de velden zullen extra stoelen worden opgesteld waar reservespelers en staf plaats kunnen nemen zover dit niet in de dug-out kan;
  • De kleedkamers kunnen gebruikt worden, maar maximaal door 6 personen per kleedkamer en met in achtneming van de onderlinge afstand. Per kleedkamer zijn slechts twee douches werkend;
  • De kleedkamers zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen. Andere activiteiten, zoals teambesprekingen, moeten buiten worden gehouden;
  • Kom, als het kan, zoveel mogelijk al omgekleed naar de accommodatie;
  • Maak enkel gebruik van persoonlijke bidons;
  • Onze kantine is open en iedereen is hier ook welkom. De kantine valt onder het horecaprotocol KHN en dat betekent dat iedere bezoeker zich moet registreren. Tevens zullen er looplijnen aanwezig zijn en is de kantine en terras ingericht volgens de afspraken rondom de onderlinge afstand;
  • Uitspelende teams verzamelen zich op de parkeerplaats en betreden, zover het niet nodig is, niet de accommodatie. Hiermee voorkomen we drukte rondom de kantine;
  • Stem onderling in het team voor uitwedstrijden af of het gebruik van mondkapjes wenselijk is en hanteer zoveel mogelijk dezelfde bezetting heen als terug;
  • Op trainingsavonden zullen de trainers gezamenlijk de uitvoering van de coronamaatregelen in de gaten houden;
  • Op speeldagen zal de velddienst de uitvoering van de coronamaatregelen bewaken;
  • Slecht weer kan de uitvoering van de coronamaatregelen verstoren. Daarom het verzoek aan iedere bezoeker om rekening te houden met het weer en eventueel paraplu’s of regenjassen mee te nemen. In geval van onweer zal de hal als uitwijkmogelijkheid beschikbaar zijn;

  Wij vertrouwen erop dat iedereen de afspraken serieus neemt zodat we allemaal weer lekker kunnen sporten en/of kunnen genieten van het mooie spelletje.