• Domein Leden & Vrijwilligers

  Het domein “Leden & Vrijwilligers” is belangrijke smeerolie in onze vereniging. Hier wordt nagedacht over hoe we vrijwilligerswerk en verenigingswerk nóg beter kunnen organiseren. Hoe houden we vrijwilligerswerk leuk en aantrekkelijk? En wat vinden SKF-leden eigenlijk belangrijk? In dit domein gaat het ook over onze ledenontwikkeling. Het is belangrijk voor SKF om in elke leeftijdscategorie voldoende jongens en meisjes te hebben. En dat de verhouding tussen senioren- en jeugdleden klopt, zodat we duurzaam over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken.  

  Inhoud o.a.: Ledenwerving, Vrijwilligers, Ledenbehoud, Verenigingswerk,Contact met ouders.

 • In gesprek met Jacqueline ter Horst

  Jacqueline ter Horst is verantwoordelijk voor het domein Leden en Vrijwilligers. Een vergelijking is lastig, maar voor mij staat wel vast dat dit een cruciaal taakgebied is binnen onze club. Ze startte haar taak al afgelopen september en stelde zich in dit artikel voor

  Jacqueline is betrekkelijk nieuw bij de club. Ruim een jaar terug werd ze teambegeleider van de selectie, nu deze taak. Ik sprak met Jacqueline en vroeg haar waarom ze deze taak wel op zich wilde nemen. Jacqueline: ‘Vanuit mijn ervaring weet ik dat vrijwilligers een zeer belangrijk onderdeel van een vereniging zijn. De druk bij deze bevlogen mensen is hoog. SKF heeft een hele grote groep actieve vrijwilligers. Er is een vooruitstrevend bestuur met kennis van zaken en veel enthousiasme. Daar werd ik enthousiast van, ik heb de uitnodiging om op deze manier een steentje bij te mogen dragen van harte aangenomen’.

 • Het domein Leden en Vrijwilligers is niet alleen een belangrijk taakveld, maar ook verre van eenvoudig. Jacqueline over haar ambities: ‘Mijn streven is dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. SKF is een geweldige vereniging met veel leden en vrijwilligers die SKF een warm hart toe dragen.’

  Ze noemt een praktisch voorbeeld, de kangoeroes. ‘Momenteel zijn we met een groep enthousiaste dames actief om de kangoeroes meer bekendheid te geven en op die manier ledengroei te realiseren’, vertelt de nieuwe manager.

  Maar ze heeft meer ambities, het enthousiasme spat er zowat van af: ‘We zijn gestart met Maatschappelijke Diensttijd Sport. Dit is een initiatief vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met een aantal sportbonden waarbij jongeren tussen de 14 en 30 jaar op ontdekkingsreis kunnen binnen de vereniging om te kijken waar hun talenten liggen. Een mooi project waarbij de jongere de kans krijgt om gedurende 6 tot 12 maanden zijn of haar talenten te ontwikkelen en deze gericht in te zetten binnen onze vereniging.’

  Ook op andere gebieden heeft Jacqueline plannen. Zoals het verder digitaliseren van de planning van de taken binnen SKF, het analyseren waarom leden stoppen en het verbeteren van de werving van leden en vrijwilligers.

  En natuurlijk, want dat hoort bij haar taak, heeft Jacqueline een oproep. ‘Mocht je interesse hebben om vrijwilligerswerk te doen: ik ga graag met je in gesprek. Het hoeft echt geen grote tijdsbelasting te zijn. Vele handen maken licht werk. Je kunt mij altijd bellen of appen op 06-23691928.’

  Dat brengt me bij de vraag of het wel iets is voor mensen die tot nu toe nog niet zo betrokken zijn bij de club. Denk aan ouders van jeugdleden of nieuwe inwoners. Is het dan wel handig om je vinger op te steken? ‘Dat hoeft zeker geen belemmering te zijn hoor!’, zegt Jacqueline. ‘Het belangrijkste is dat je plezier hebt in datgene wat je doet en mensen met elkaar verbindt.’

 • Werkgroep Leden & Vrijwilligers

  LidRol
  Wijk - Middelkamp, Meike vanCoördinator Nieuwe Leden
  Croes, NettieLedenadministrateur