• Domein Leden & Vrijwilligers

  Het domein “Leden & Vrijwilligers” is belangrijke smeerolie in onze vereniging. Hier wordt nagedacht over hoe we vrijwilligerswerk en verenigingswerk nóg beter kunnen organiseren. Hoe houden we vrijwilligerswerk leuk en aantrekkelijk? En wat vinden SKF-leden eigenlijk belangrijk? In dit domein gaat het ook over onze ledenontwikkeling. Het is belangrijk voor SKF om in elke leeftijdscategorie voldoende jongens en meisjes te hebben. En dat de verhouding tussen senioren- en jeugdleden klopt, zodat we duurzaam over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken.  

  Inhoud o.a.: Ledenwerving, Vrijwilligers, Ledenbehoud, Verenigingswerk,Contact met ouders.

 • Manager

  Vacature

 • Werkgroep Leden & Vrijwilligers

  LidRol
  Wijk - Middelkamp, Meike vanCoördinator Nieuwe Leden
  Croes, NettieLedenadministrateur