• Extra Algemene Ledenvergadering op 13 mei

    30 apr 2022
  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 november jl. hebben we de aankondiging gedaan dat we de Statuten en diverse reglementen gaan aanpassen. Reden hiervoor is dat we een nieuwe organisatiestructuur hebben binnen onze vereniging. Maar ook de komst van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) maakte aanpassing noodzakelijk. En bovendien, de Statuten waren in 2010 voor het laatst herzien, en het Huishoudelijk Reglement in 2014. Tijd voor een opfrisbeurt dus en dat is inmiddels gelukt!

     Om de Statuten en diverse reglementen definitief vast te stellen nodigen we van harte leden en ouders van jeugdleden uit voor een extra ALV op 13 mei om 20:00 uur in de kantine. We gaan dan op een speelse manier de belangrijkste wijzigingen nader toelichten want het is soms ook best taaie kost met veel juridische termen. Mocht het fysiek niet lukken dan is dat geen probleem, ook deze ALV gaat in hybride vorm plaats vinden. Per mail gaat er gericht extra informatie volgen met o.a. de agenda, link naar Teams en natuurlijk de stukken waar we over gaan stemmen. Houd je inbox dus goed in de gaten!

     Tot dan!