• Inleveren shirts: extra kans op 2 juli

    28 jun 2020
  • De afgelopen week hebben heel veel spelende leden hun oude wedstrijdshirt en sponsorpakket ingeleverd en de maat laten nemen voor de nieuwe wedstrijdshirts en wanneer van toepassing het nieuwe sponsorpakket.

    Degenen die zich nog niet hebben gemeld, bieden wij op donderdag 2 juli vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur nogmaals de gelegenheid. Graag gehoor geven aan deze oproep. Dan kunnen wij de nieuwe wedstrijdshirts in de juiste aantallen in de verschillende maten bestellen zodat aan het begin van het nieuwe seizoen iedereen een nieuw wedstrijdshirt heeft.

    Degenen die absoluut geen gehoor kunnen geven aan deze oproep kunnen zich melden om een andere afspraak te maken bij Jan van Hardeveld op telefoonnummer 06-51929737.

    Wij staan weer met een heel team vrijwilligers klaar. Wij reken op jullie medewerking.