• Onze afspraken

 • Zo gaan we met elkaar om
  Dit zijn de omgangsregels die we met elkaar hebben afgesproken. Ze zijn van toepassing op alle leden, andere betrokkenen en bezoekers van SKF. De regels zorgen voor een positieve sfeer waarin iedereen elkaar sportief en op een respectvolle manier aanspreekt en problemen benoemd en besproken kunnen worden.

  • Iedereen is welkom! 
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 
  • Wij laten iedereen hun spel spelen 
  • Wij vloeken, schelden en pesten niet 
  • Wij respecteren de scheidsrechter 
  • In de kleedkamer laten we de telefoon in de tas
  • Wij gaan zorgvuldig met onze accommodatie en materialen om
  • Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag 
  • Wij raken elkaar niet aan als dat niet gewenst is 
  • Wij maken problemen bespreekbaar
  • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik horen niet thuis op onze vereniging