• SKF "Cleanteam" zoekt versterking

    30 jul 2019
  • Het SKF "Cleanteam", verantwoordelijk voor het schoonmaken van de accommodatie, is op zoek naar versterking.

    Nadat er in het weekend intensief gebruik is gemaakt van de kantine, is het al jaren een goede gewoonte dat het "Cleanteam" er voor zorgt dat alles er weer spic en span uit komt zien. Die werkzaamheden worden in de regel in duo’s, dus samen met een andere vrijwillige schoonmaker, uitgevoerd. Het team bestaat uit tenminste twaalf personen die volgens een rooster één keer in de zes weken aan de beurt zijn om ca. twee uur schoon te maken.

    De leden van het huidige team zijn op dit moment naarstig op zoek naar versterking. Door allerlei omstandigheden zijn er mensen afgevallen en zijn we met veel te weinig over. Heb je op maandag-, dinsdag-, of donderdagochtend of tijdens de training van je zoon of dochter, één keer in de zes weken een paar uurtjes tijd?

    Neem dan even contact op met Hester van de Weetering (06-33673334), Monique Bakkenes (06-38951671) of stuur een mail naar secretariaat@skfkorfbal.nl.