• Sportspreekuur bij SKF

  Evenals vorig seizoen verzorgt Fysiotherapie & Training NederVeluwe de fysieke begeleiding van de senioren- en juniorenselectie van SKF als onderdeel van het SKF Topselectieprogramma.

  Als aanvulling hierop zal er op dinsdagavond van 18:00 uur t/m 19:00 uur vanuit Fysiotherapie & Training NederVeluwe, in de medische ruimte van SKF, een sportspreekuur plaats vinden voor iedereen die lid is van onze vereniging.

  Het uitgangspunt van het sportspreekuur zal zijn het  inventariseren van de blessure en het bepalen van het verdere behandeltraject. De spelers/speelsters zullen gezien gaan worden door Olav Deijns (fysiotherapeut) of Dirco de Vries (sportfysiotherapeut). Spelers / speelsters dienen zich van tevoren aangemeld te hebben via 0318-510384.

  Om dit sportspreekuur goed te laten verlopen is een aantal voorwaarden opgesteld

  • Spelers/speelsters dienen van tevoren hun eigen trainer ingelicht te hebben.
  • Doelstelling is het inventariseren van de blessure, niet het behandelen van de blessure.
  • Het verdere behandeltraject wordt bepaald: verdere diagnostiek, contact met huisarts, herstel-/revalidatietraining, fysiotherapeutische behandeling.
  • Terugkoppeling vindt plaats door de fysiotherapeut naar de trainer.
  • Wanneer fysiotherapeutische behandeling nodig is zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden in de praktijk van Fysiotherapie & Training NederVeluwe. De eventuele kosten voor deze behandeling worden gedeclareerd bij de eigen zorgverzekeraar van de desbetreffende speler / speelster.

  Met deze samenwerking zetten we een mooie stap vooruit in de verdere ontwikkeling van SKF. Een mooi voorbeeld van hoe topsport en het verenigingsleven bij SKF hand in hand gaan en elkaar versterken.