• Terugblik op mooie ALV '22

  20 nov 2022
 • Afgelopen vrijdag 18 november was het weer tijd voor de jaarlijkse ALV. Een hoogtepunt voor de vereniging waarin het bestuur samen met de leden terug en vooruit gaat kijken en van gedachten kan wisselen over heel veel onderwerpen. Ook dit jaar stonden er diverse zaken op de agenda en door de hybride vorm konden ook diverse leden vanuit huis meedoen. Al met al was het weer een super geslaagde avond met wel als kanttekening de kleine opkomst. Ongeveer 35 enthousiaste personen waren aanwezig, maar helaas moeten we constateren dat ook velen niet komen. De ALV is een dynamische vergadering waarbij veel ruimte is voor vragen en sparren en via Mentimeter worden meningen gepeild en stellingen getoetst. Een gave avond dus en daarom echt zonde dat diverse delen van de vereniging niet of vrijwel niet aanwezig zijn om mee te denken. Hopelijk kunnen we daar verandering in brengen volgend jaar.
   
  Voor zover de kanttekening, want we kijken terug op een leuke ALV. Zo zijn Barry en Erica opnieuw benoemd als bestuurslid en heeft Daniël ook weer het vertrouwen van de leden gekregen om als Vertrouwenspersoon verder te gaan. Gefeliciteerd allemaal, gaaf! Bij de terugblik kunnen we niet anders dan concluderen dat het financieel goed gaat met de vereniging. Barry nam alle aanwezigen op hoofdlijnen mee door de resultaten en gaf waar nodig wat extra uitleg mee. Dat we dit goed op orde hebben bleek ook wel uit het verslag dat de Kas Controle Commissie (KCC) had gemaakt. Met dank aan Edwin en Daniël adviseerden ze de leden om het bestuur decharge te verlenen. 
   
  Na een kleine algemene terugblik pakten Erica en Jacqueline een moment om terug te kijken op het jaar. Vooral vanuit de rol die Jacqueline pakt als Manager Leden & Vrijwilligers. Erica vroeg haar hoe zij terugkijkt op het jaar en waar ze bijvoorbeeld trots op is en nog uitdagingen ziet. Heel leuk om zo terug te kijken. Hierbij kunnen we niet onvermeld laten dat bij zowel dit interview als de algemene terugblik het thema veilig werd geraakt. Hoe veilig is het bij onze vereniging eigenlijk? Kijkend naar afgelopen jaar, met o.a. de schandalen rondom The Voice of Holland, een terechte vraag en daar gaan we komend jaar een thema van maken.
 • Vlak voor de pauze was het dan tijd voor de uitreiking van de Aart Brouwersbeker. En dit jaar gaat deze beker naar Simon de Ligt. Helaas kon hij niet aanwezig zijn, maar het is hem van harte gegund! Simon verricht vooral veel werk op de achtergrond en is daarom voor velen onzichtbaar, maar dat jullie dit stukje kunnen lezen is mede dankzij Simon! 

 • Na de pauze was het tijd om vooruit te kijken. De begroting passeerde waarbij Barry weer e.e.a. toelichtte. Leuk om te vermelden is dat we in juni, toen de begroting werd opgesteld, conservatief de ledengroei hebben ingeschat. Waar we uit gingen van ongeveer 515 leden medio het seizoen mogen we nu constateren dat we al ruim over de 550 leden zitten! Bob pakte hierna door met een hele leuke paneldiscussie. Via Mentimeter werden ideeën opgehaald en stellingen getoetst en werd het gesprek gevoerd met drie managers over de uitkomsten. Met Jacco, Jetske en Teus ontstonden hier nieuwe ideeën en kregen we mooi een inkijkje in de domeinen van deze managers en wat daar allemaal speelt. 
 • Na een kleine update over de tweede hal konden we richting het einde gaan. En hier staan traditioneel altijd de jubilarissen op de agenda met dit jaar ook de benoeming van twee Leden van verdienste en zelf twee ereleden. Anja van Bruinessen werd gefeliciteerd met haar 65-jarig lidmaatschap en Rina van Walsem met haar lidmaatschap van een halve eeuw! Ook Tom Bargeman en Jeroen Deenik mochten we feliciteren met 25 jaar lidmaatschap. Hierna namen Barry en Bob het woord om Ab van Duijl en Raymond Zeedijk te benoemen tot Lid van verdienste.
 • De voorzitter mocht de avond afsluiten door Mies en Wim Schokker te benoemen tot Ereleden van SKF. De benoemingen tot Lid van verdienste en Ereleden werden door alle aanwezigen enthousiast ontvangen en was daarmee de perfecte brug van de afsluiting naar de derde helft.