• Uit de bestuursvergadering (16 april '24)

  22 apr 2024
 • De rode draad in deze bestuursvergadering is groei. SKF groeit, we zijn inmiddels de 600 leden gepasseerd! Fantastisch dat korfbal in Veenendaal zo populair is, en zo lijkt het, nog steeds in populariteit toeneemt. Bij SKF zien we dat met name terug bij de jeugd. We hebben meer jeugdteams dan ooit en ook het aantal aanmeldingen voor het schoolkorfbaltoernooi is hoger dan voorgaande jaren. Groei brengt ook uitdagingen voor de vereniging met zich mee. Bij een grote vereniging zijn veel vrijwilligers nodig. Op dit moment zijn er vacatures bij verschillende domeinen, zijn we op zoek naar managers (“Leden & Vrijwilligers”, “Breedtekorfbal”, “Materiaal” en “Kantine”) maar ook nieuwe bestuursleden ter opvolging van aftredende bestuursleden. Het vinden en binden van vrijwilligers zal de komende tijd meer aandacht krijgen. Zo komen de vacatures binnenkort op de website en is de jaarlijkse spelers- en vrijwilligersenquête eerder deze week verstuurd naar alle leden en ouders van jeugdleden. Wij hopen op veel respons en veel nieuwe vrijwilligers! Ook het verenigingswerk heeft onze aandacht, met als doel de praktische invulling te verbeteren. N.a.v. onze recente oproep voor bestuursleden en managers zijn we in gesprek gekomen met Mark Hazeleger. Leuk om te melden dat Mark vanaf heden meedraait in het bestuur en zich tijdens de ALV formeel verkiesbaar zal stellen als bestuurslid. Welkom Mark!

  Door de groei in het aantal jeugdleden lopen we tegen de grenzen aan van onze capaciteit, onder andere in de hal en beschikbaarheid van trainers. Om volgend seizoen niet te laten ontsporen, is besloten om tijdelijk niet actief jeugdleden meer te werven (dit is nadrukkelijk geen ledenstop) en gaan we binnenkort met een werkgroep in gesprek om voor de middellange en lange termijn tot een oplossing en beleid te komen.

  Over enkele dagen zal de aangepaste visieplaat van SKF gepubliceerd worden op de website en verder toegelicht worden tijdens de ALV. De aangepaste visieplaat past volgens ons beter bij de groeiende vereniging, waar ook plek is voor bijvoorbeeld G-korfbal, SportFit, recreanten, bootcamp en Kangoeroes.

  Het veldseizoen is inmiddels in volle gang en daarmee hebben wij als bestuur onze blik al op het einde seizoen en volgend seizoen. Zo is er gestart met de begrotingssamenstelling, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het verlengen van sponsorcontracten, de invulling van zaalcapaciteit, teamindelingen en beschikbaarheid van trainers. Veilig sporten is een terugkerend thema en wordt stapje voor stapje verder ingebed in de vereniging. Een grote pluim aan de materiaalcommissie die alle materialen voor het veld weer heeft klaargezet en de materialen uit de externe hallen weer heeft teruggehaald. Een verzoek van het wedstrijdsecretariaat om je tijdig af te melden voor wedstrijden als dat nodig is (voor woensdag 18:00 uur). Tot slot, 8 juni sluiten we het seizoen af met een BBQ en feestavond na de laatste wedstrijd van SKF 1. Binnenkort volgt er meer informatie, maar zet het alvast in de agenda!

  Namens het bestuur,

  Jacco van Schuppen