• Uit de bestuursvergadering

  18 jan 2023
 • We hebben een aantal jaren geleden de visie en strategie van SKF in een visieplaat afgebeeld. In die visie staan Topkorfbal en Verenigingsleven met elkaar centraal. Daar omheen hebben we een vijftal thema's benoemd die iets zeggen over “hoe” we topkorfbal en verenigingsleven verder willen ontwikkelen bij SKF. Eén van die thema's is “Veilig & Trots”. In de ALV van eind 2022 hebben we verteld dat we het thema “Sociale veiligheid” in 2023 een centrale rol geven. Niet omdat we dat nu heel slecht geregeld hebben, maar omdat we vinden dat het beter kan.

 • Sociale veiligheid is door alle recente incidenten op het gebied van grensoverschrijdend gedrag een erg actueel thema. Vanzelfsprekend ook in sportverenigingen. Bij SKF zijn we erg blij met de inzet van onze twee vertrouwenspersonen. Al onze leden en ouders van jeugdleden kunnen bij hen terecht. Daarnaast zijn zij belangrijke adviseurs voor het bestuur.  

  Sociale veiligheid gaat echter over meer dan de inzet van vertrouwenspersonen. Het gaat om de cultuur van de vereniging. Hoe gaan we met elkaar om? Geven we het goede voorbeeld? Spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag? En is het fysiek echt veilig bij SKF? Om een volgende stap te zetten hebben we de meest recente bestuursvergadering volledig aan dit onderwerp besteed. We zijn daarbij geholpen door Esther Heuvelman, moeder van één van onze jeugdleden. Esther werkt bij het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF en is daar dagelijks bezig met dit onderwerp. 

 • We hebben met elkaar gesproken over de beste aanpak voor SKF. Daarbij kwamen we al snel op het “High Five” stappenplan voor verenigingen. Een concreet stappenplan, ontwikkeld door Centrum Veilige Sport in samenwerking met de Rutgers Stichting. We hebben afgesproken dit stappenplan te volgen. NOC*NSF kan ons daar bij helpen. Als volgende stap gaan we als bestuur inventariseren waar we nu staan. Wat hebben we al geregeld en wat zijn onderwerpen die snel meer aandacht verdienen? Op basis van die analyse stellen we een projectgroep samen en gaan we aan de slag. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van de plannen en resultaten. 

  Wil je meewerken aan dit thema? Heel graag, neem dan contact met ons op! 

   

  Namens het bestuur, 
  Bob de Jong