• Uit de bestuursvergadering van 26 september

  3 okt 2022
 • De startdag is geweest, de eerste competitie wedstrijden zijn gespeeld en de eerste activiteiten zijn gepland. Kortom: de kop is er af! De afgelopen bestuursvergadering stond vooral in het teken van vooruitkijken naar organisatie en financiën van onze vereniging.

  Zo is de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer gepland. Op 11 november is de financiële pre-ALV. Op 18 november volgt dan de ‘echte’ ALV. Agenda en stukken gaan we nu voorbereiden. Maar schrijf de data vast in je agenda!

  Ook hebben we afgesproken dit najaar onze nieuwe verenigingsstructuur te gaan evalueren. Wat gaat goed, wat kan beter en moeten er dingen anders? Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar ook samen met de managers. Heb jij er nog ideeën over? Laat het ons dan weten, dit is het juiste moment.

  We kijken niet alleen naar de nieuwe verenigingsstructuur, maar hebben ook gesproken over onszelf als bestuur. Conclusie is dat het best goed gaat, maar dat we het ook mooi zouden vinden om nieuwe mensen te betrekken. Dus zou je een kijkje in de keuken willen bij ons als bestuur? Eens even meedraaien zonder dat je ergens verantwoordelijk voor wordt? En dan bedoelen we echt vrijblijvend. Gewoon meekijken en meeluisteren zonder dat er iets van je wordt verwacht, en waar je elk moment mee kan stoppen. Of je nu speelt bij SKF, of als ouder of op een andere manier betrokken bent. Jong(er) of oud(er), we zouden het leuk vinden je te ontmoeten. Zoek ons even op of mail naar voorzitter@skfkorfbal.nl.

  Daarnaast hebben we kort stil gestaan bij andere mooie zaken in onze vereniging. Dat we als SKF ook kinderen kunnen laten sporten via het Jeugdfonds Sport&Cultuur, dat de kantine de afgelopen weken een hele mooie omzet heeft gedraaid (dank aan alle vrijwilligers!) en dat we de opleiding van trainers en scheidsrechters dit jaar deels kunnen financieren vanuit het Sportakkoord. Ook kwam de bouw van de tweede hal ter sprake. Helaas is hier nog geen concreet nieuws te melden. Het is vooral de financiering die lastig is te vinden, ook in verband met de stijgende (bouw)prijzen.

  Goed nieuws is dat we een nieuwe manager hebben gevonden voor Activiteiten&Evenementen gevonden: Jacco. Fijn dat je ons komt versterken. De eerste jeugdactiviteiten zijn gepland en er komt een mooi feest aan voor iedereen die zich niet meer als ‘jeugd’ mag rekenen.

  Kortom, het seizoen is weer echt gestart en er komen leuke activiteiten aan. We hopen van harte dat we elkaar dit jaar ‘gewoon’ kunnen blijven zien op de korfbalvelden en corona geen roet in het eten zal gooien. Spreek ons gerust aan, als je vragen of ideeën hebt. Tot op de velden!

  Namens het bestuur,

  Erica Schonewille