• Uit de bestuursvergadering van 27 juni

  14 jul 2022
 • Afgelopen week waren we als bestuur voor het laatst dit korfbalseizoen bij elkaar.

  We begonnen bij het overlijden van ons erelid Bert ter Haar. Helaas hebben we jullie afgelopen jaar meerdere keren moet informeren over een sterfgeval en we hopen natuurlijk dat we dit niet zo vaak hoeven te doen. Wel is het denk ik goed om lief en leed met elkaar te delen.

  In deze vergadering keken we naar algemene ledenvergadering van 13 mei waarin de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld. We bespraken welke acties nog daaruit vloeien. Persoonlijk vind ik dit best een relatief saai onderwerp, maar wel heel belangrijk om goed geregeld te hebben.

  Omdat we sinds kort zijn gestart met G-Korfbal en er is geïnvesteerd in apparatuur voor de livestream heeft Erica een voorstel gemaakt om ons AVG beleid aan te scherpen. Dit is document is nagenoeg gereed en kan volgende vergadering worden vastgesteld.

  Een terugkerend item in de vergadering zijn de vacatures binnen de verschillende domeinen. Een aantal domeinen is langer zonder vaste manager, gelukkig zien we ook ontwikkelingen dat er mensen willen instappen op verschillende functies. Mocht je vanuit de "wandelgangen" iets vernomen hebben hierover en ben je enthousiast geworden, schiet dan ons even aan.

  Vanuit de hoek van de financiën  bespraken we de concept begroting voor komend seizoen. Elk jaar best een leuke puzzel om alle informatie uit de club op te halen en alle grote en kleine plannen te verwerken in de begroting. Als penningmeester ben ik trots dat het financieel momenteel goed gaat met de club en dat we in de komende ALV een sluitende begroting kunnen presenteren.

  Richting het einde van de vergadering kwamen alle activiteiten langs die nog gaan plaatsvinden (en inmiddels zijn geweest). Eindelijk na 2 jaar weer een Sleep-Inn en het Jeugdkamp. Voor veel kinderen en begeleiding het hoogtepunt van het seizoen. Als bestuur zijn we dan ook superblij dat het door een aantal enthousiastelingen is georganiseerd. 

  Op 3 september is de jaarlijkse Startdag. Op deze dag maken we er een gezellige dag van, de voorbereidingen zijn al in volle gang. Goed om te weten is dat de Triathlon Veenendaal een week eerder wordt gehouden op 27 augustus a.s.

  Vanuit het bestuur wensen we jullie een welverdiende vakantie toe en hopen jullie uitgerust in augustus weer elkaar te spreken! We vergaderen weer op 22 augustus.

  Namens het bestuur,
  Barry Bloemendal