• Visie en strategie SKF

 • In de visie van SKF staan drie thema’s centraal: “Topkorfbal”, “Korfbal & Bewegen” en “Verenigingsleven”. Deze drie thema’s zijn organisch met elkaar verbonden, versterken elkaar en houden elkaar in balans. Wij zijn een korfbalvereniging, dus korfballen staat bij ons centraal. Bij SKF is topkorfbal geen doel op zich, maar geïntegreerd in de hele vereniging. Topkorfbal maakt onze vereniging sterker en aantrekkelijk. Wij hebben ook de faciliteiten om topkorfbal mogelijk te maken. Bij SKF kan iedereen die wil korfballen terecht, daarom bieden wij korfbal op verschillende niveaus en in verschillende vormen aan, zoals Breedtekorfbal, G-korfbal, Recreanten en Kangoeroes. Het verenigingsleven staat centraal. Wij dragen samen bij aan plezier, gezelligheid, sportieve prestaties en een gezonde vereniging.

 • Om onze visie te bereiken is een strategie opgesteld met vijf kernwaarden: Financieel Gezond, Maatschappelijk Betrokken, Veilig & Trots, Enthousiaste Vrijwilligers en Prikkelende Faciliteiten.  

  De visie en strategie zijn gevisualiseerd. Onder de afbeelding staat voor alle aspecten van de visie en strategie een beknopte toelichting.

 • Centrale thema's

  Topkorfbal

  Bij SKF kun je Topkorfbal spelen én beleven. Een middagje of avondje SKF is boeiend en gezellig. We zijn op zijn minst een stabiele hoofdklasser. Spelers en staf leveren inspanning om hun topniveau te halen én om binnen de vereniging zichtbaar te zijn. Dat kan niet zonder support vanuit de vereniging. Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

  Korfbal & bewegen

  Korfbal is voor iedereen. Voor elke speler op elk niveau is een passende plek in een (korfbal)team. Of het nu gaat om Breedtesport, G-korfbal, Recreanten of Kangoeroes, we hebben een sportief klimaat op eigen niveau. En we gaan verder dan dat. We hebben een bescheiden aanbod om te komen sporten zonder dat korfbal een (hoofd)rol speelt. Maar waarmee je wel binding hebt met onze vereniging.

  Vereningsleven

  Korfbal beleef je samen. We zijn een plek waar plezier en gezelligheid samengaan met sportieve prestaties op alle niveaus. We organiseren verschillende activiteiten voor jong en oud(er). Ook voor niet- of oud-sporters zijn we een plek waar het goed toeven is. We dragen met elkaar wat gedaan moet worden om onze vereniging gezond, gezellig en sportief te houden.

 • Kernwaarden

  Financieel Gezond

  Gezonde financiën leggen de solide basis onder SKF. Op korte én lange termijn wordt continuïteit gegarandeerd en kunnen we onze eigen broek ophouden. Maar we zijn niet conservatief. We groeien mee met de ambities van de verenging.

  Maatschappelijk Betrokken

  We zijn als vereniging lokaal verbonden en staan midden in de maatschappij. We zijn een plek waar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leden een mooie plaats heeft. En we hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, gezondheid en duurzaamheid.

  Veilig & Trots

  SKF is van, voor en door iedereen. Een ‘thuis’ waar onze leden op elkaar letten en respectvol omgaan met elkaar, anderen, geld, gebouwen en goederen. Deze normen en waarden delen we! Zo vormen we samen een veilige en sociale plek waar we trots op zijn en iedereen graag zijn steentje aan bijdraagt.

  Enthousiaste Vrijwilligers

  Het is leuk om bij SKF vrijwilliger te zijn. We begeleiden vrijwilligers goed, en we geven ze duidelijke kaders. Maar daarbinnen is er veel ruimte voor eigen invulling en nieuwe initiatieven. Deze vrijheid en de samenwerking met enthousiaste mensen geven vrijwilligers energie, plezier en verbondenheid.

  Prikkelende Faciliteiten

  De gebouwen, materialen en infrastructuur die we hebben zijn méér dan toereikend. De faciliteiten zijn steeds een stap verder dan nodig voor de ambitie die we hebben voor de nabije toekomst. Zodat ze uitdagen, stimuleren en enthousiasmeren om mee te doen, op welke manier dan ook.