• Visie en strategie SKF

 • In de visie van SKF staan twee thema’s centraal: “Verenigingsleven” en “Topkorfbal”. Wij zijn er van overtuigd dat deze thema’s elkaar nodig hebben en versterken. Topkorfbal is binnen SKF geen doel op zich, maar verbonden met en geïntegreerd in de gehele vereniging. Topkorfbal maakt onze vereniging sterker en onze vereniging maakt topkorfbal mogelijk.

  Om onze visie te bereiken is een strategie opgesteld met vijf kernwaarden: Financieel Gezond, Maatschappelijk Betrokken, Veilig & Trots, Enthousiaste Vrijwilligers en Prikkelende Faciliteiten.  

  De visie en strategie zijn gevisualiseerd. Onder de afbeelding staat voor alle aspecten van de visie en strategie een beknopte toelichting.

 • Topkorfbal

  Bij SKF kun je Topkorfbal spelen én beleven. Een middagje of avondje SKF is boeiend en gezellig. We zijn op zijn minst een stabiele hoofdklasser. Spelers en staf leveren inspanning om hun topniveau te halen én om binnen de vereniging zichtbaar te zijn. Dat kan niet zonder support vanuit de vereniging. Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

  Vereningsleven

  Korfbal beleef je samen. Breedtesport en topsport gaan hand in hand. Voor elke speler op elk niveau is een passende plek in een (korfbal)team. Plezier en gezelligheid gaan samen met sportieve prestaties. Maar ook voor niet- of oud-sporters zijn we een plek waar het goed toeven is. Met een divers aanbod van korfbal en niet-korfbalactiviteiten.

  Financieel Gezond

  Gezonde financiën leggen de solide basis onder SKF. Op korte én lange termijn wordt Continuïteit gegarandeerd en kunnen we onze eigen broek ophouden. Maar we zijn niet conservatief. We groeien mee met de ambities van de vereniging.

  Maatschappelijk Betrokken

  We zijn als vereniging lokaal verbonden en staan midden in de maatschappij. We zijn een plek waar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leden een mooie plaats heeft. En we hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, gezondheid en duurzaamheid.

  Veilig & Trots

  SKF is van, voor en door iedereen. Een “thuis” waar onze leden op elkaar letten en respectvol omgaan met elkaar, anderen, geld, gebouwen en goederen. Deze normen en waarden delen we! Zo vormen we samen een veilige en sociale plek waar we trots op zijn en iedereen graag zijn steentje aan bijdraagt

  Enthousiaste Vrijwilligers

  Het is leuk om bij SKF vrijwilliger te zijn. We begeleiden vrijwilligers goed en we geven ze duidelijke kaders. Maar daarbinnen is er veel ruimte voor eigen invulling en nieuwe initiatieven. Deze vrijheid en de samenwerking met enthousiaste mensen geven vrijwilligers energie, plezier en verbondenheid. 

  Prikkelende Faciliteiten

  De gebouwen, materialen en infrastructuur die we hebben zijn meer dan toereikend. De faciliteiten zijn steeds een stap verder dan nodig voor de ambitie die we hebben voor de nabije toekomst. Zodat ze uitdagen, stimuleren en enthousiasmeren om mee te doen, op welke manier dan ook.