• Wedstrijdshirts & Sponsorkleding

  Onderstaand de afspraken rondom het uitgeven, gebruik en inleveren van de wedtsrijdshirts en sponsorkleding.

  • De wedstrijdshirts worden aangeschaft door onze kledingsponsor 100% Football en worden door SKF beheerd als eigendom. Alle spelende leden ontvangen een wedstrijdshirt in bruikleen. Op deze manier heb je altijd een passend wedstrijdshirt en hoef je deze niet zelf aan te schaffen.  
  • De S1, S2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 en F1 ontvangen daarnaast ook een pakket sponsorkleding in bruikleen.
  • De bijdrage voor het gebruik van een shirt is per seizoen Eur 5,00 voor jeugdleden en Eur 7,50 voor senioren. Dit bedrag wordt ieder seizoen meegenomen in de contributie en via een automatische incasso geïnd in oktober/november.
  • Van elk lid wordt verwacht dat er op een zorgvuldige manier omgegaan wordt met de kleding. Dat wil zeggen: wanneer het shirt te klein is kun je het shirt ruilen voor een andere maat. Wedstrijdshirts en sponsorkleding mogen uitsluitend tijdens een korfbalwedstrijd van SKF gebruikt worden en niet tijdens een training of andere gelegenheid. Op de kleding mag niets worden aangebracht (geen bedrukking of geschreven tekst). De volgende wasvoorschriften dienen te worden opgevolgd: met gelijke kleuren wassen, niet warmer dan 40 °C., niet in de droger en niet strijken.
  • Bij beëindiging van het spelend lidmaatschap dient het shirt (en eventuele sponsorkleding) ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. Dus ook als men van spelend naar niet-spelend lidmaatschap gaat.

  De kleding dient schoon te worden ingeleverd. Wanneer blijkt dat er sprake is van schade door onzorgvuldig gebruik, worden de daaraan verbonden kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de speler. 

  Voor een ontbrekend wedstrijdshirt of beschadigd shirt wordt € 40,- in rekening gebracht.

  Meer informatie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kledingcommissie via kledingcommissie@skfkorfbal.nl.