• Privacy

  Met ingang van 25 mei 2018 gelden in Europa nieuwe regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Deze zijn vastgelegd in de AVG. Ook SKF moet zich hier aan houden. We hebben de manier waarop we met jouw persoonsgegeven omgaan vastgelegd in ons privacybeleid. In het privacybeleid kun je vinden welke persoonsgegevens we verwerken van jou als bijvoorbeeld lid, vrijwilliger of medewerker. Maar ook waarom we dat doen en hoe lang we ze bewaren. We hebben bij het opstellen van het privacybeleid als uitgangspunt genomen dat we zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan. Alleen dat wat nodig is voor het goed kunnen functioneren als korfbalvereniging.

  Welke persoonsgegevens gebruikt SKF?
  Dit kun je vinden in het privacybeleid. Hierin staat bijvoorbeeld dat als je lid bent, we de volgende gegevens gebruiken: je naam, adres, geslacht, email- en telefoongegevens voor onze administratie en die van de bond, maar ook voor planningsdoeleinden (bijvoorbeeld het indelen van de teams) en het versturen van de nieuwsbrief. Je pasfoto hebben we nodig voor Sportlink, en andere foto’s (bijvoorbeeld teamfoto’s) kunnen we gebruiken op de website of in social media. Ook hebben we je maat nodig voor het verstrekken van het wedstrijdshirt. Deze gegevens bewaren we maximaal tot 2 jaar na je lidmaatschap (of 7 jaar als er een fiscale bewaarplicht geldt) en we kunnen je gegevens bewaren om ze te gebruiken bij jubilea (bijvoorbeeld voor een reünie).

  Mag SKF mijn persoonsgegevens zo maar gebruiken?
  Ja, dat mag. Bijvoorbeeld omdat je lid bent geworden. De grondslag voor het gebruik van je persoonsgegevens is dan een lidmaatschapsovereenkomst (je ondertekende aanmeldingsformulier). Of als je hebt aangegeven wel vrijwilliger te willen zijn. Dan is het een gerechtvaardigd belang om je gegevens te mogen gebruiken om je in staat te stellen je vrijwilligerswerk te doen.

  Wat als ik niet wil dat SKF mijn gegevens gebruikt?
  Je hebt uiteraard het recht om aan te geven dat je persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden. Je kunt via secretariaat@skfkorfbal.nl aangeven dat je je persoonsgegevens wilt laten verwijderen. Houd er wel rekening mee dat dat van invloed kan zijn op het kunnen spelen van wedstrijden of het meedoen aan activiteiten van onze vereniging, want daarvoor zijn persoonsgegevens noodzakelijk. 

  Deelt SKF mijn gegevens met anderen?
  SKF deelt jouw gegevens alleen met anderen als dat noodzakelijk is. Zo delen we bijvoorbeeld jouw gegevens met het KNKV via Sportlink, en worden betaalgegevens verwerkt via een speciaal boekhoudpakket dat we online gebruiken. Met alle instanties waarin we je gegevens moeten delen, sluiten we een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarin spreken we af dat de ontvangende instantie veilig met jouw persoonsgegevens omgaat. Soms is dit in de algemene voorwaarden van de andere partij al goed (conform AVG) geregeld. Een aparte verwerkersovereenkomst is dan niet nodig. SKF verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden, en zet deze niet in voor andere doelen dan benoemd in het privacybeleid.

  Meer vragen?
  Wil je meer weten over hoe SKF omgaat met jouw persoonsgegevens, of hoe SKF de AVG toepast? Mail gerust naar secretariaat@skfkorfbal.nl.