• Veilig sporten doen we samen

  Sport levert prachtige momenten op en is leuk om te doen of om naar te kijken. Maar de spontane emoties die bij sport horen, kunnen omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Dat wil niemand. Sporten met plezier in een veilige omgeving, daar gaat het om. Daarom gaan we er samen voor zorgen dat iedereen bij SKF zich veilig en prettig voelt, én zichzelf kan zijn! Dit doen we aan de hand van de onderstaande thema’s. Zo houden we sporten bij SKF leuk.  

  Omgangsregels
  Het creëren en behouden van een veilige omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt om breed gedragen omgangsregels.
  Deze afspraken zijn zowel binnen als buiten op de locatie zichtbaar en delen we blijvend via verschillende kanalen.  
   

  Vertrouwenscontactpersonen 
  Heb je te maken met (seksuele) intimidatie, pestgedrag, geweld of ander ongewenst gedrag? Dan kun je terecht bij één van onze twee vertrouwenscontactpersonen. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, geeft raad, bemiddelt en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen. 

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Om de kans op ongewenst gedrag binnen SKF te verkleinen, vragen we aan alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder die sporters begeleiden/trainen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.  

  Protocol grensoverschrijdend gedrag  
  SKF vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan onderwerpen die het plezier en de gewenste veiligheid potentieel in gevaar kunnen brengen zoals; pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. In dat kader is er het Protocol grensoverschrijdend gedrag KV SKF opgesteld.  

  Gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders
  Jouw gedrag als trainer, coach of begeleider is belangrijk als het gaat om veilig sporten. Om duidelijke afspraken te hebben wat trainers, coaches, begeleiders en spelers van elkaar kunnen verwachten, is de Gedragscode trainers, begeleiders en coaches   opgesteld.