• Verklaring Omtrent Gedrag

  Om de kans op ongewenst gedrag binnen SKF te verkleinen, vragen we aan alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder die sporters begeleiden/trainen om eens in de drie jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Zodra de VOG-procedure is ingeregeld, vraagt SKF de personen die in aanmerking komen voor een VOG deze in te dienen.  

  Wat is een VOG?
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. In dit geval: het werken met jeugd en andere kwetsbare groepen bij een sportvereniging.

  Voor wie?
  Voor alle onderstaande functies wordt door het bestuur van SKF kosteloos een VOG aangevraagd:

  • Trainers, coaches, begeleiders, verzorgers jeugdteams;
  • Trainers en verzorgers SKF 1 en 2
  • Trainers, coaches, begeleiders en verzorgers G-korfbal.

  Contact
  Voor alle vragen rondom de VOG binnen SKF kun je contact opnemen met de werkgroep via VOG@skfkorfbal.nl.